YOUNG-WESHI_Faci bô [SON]

YOUNG WESHII – Ne ma saliya [Son]

YOUNG WESHI – Intro [Son]

YOUNG WESH – Djaté [Son]